Konkursy, Przeglądy, Festiwale

 

Wykaz imprez realizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

przy współudziale Powiatu Nowosądeckiego

w roku szkolnym 2014/2015

 

1. IX Powiatowy Konkurs Plastyczny
termin zgłoszenia: 

 

2. Powiatowy Konkurs Czytelniczy

 

3. XX Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów

 

4. XIII Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Grających na Keyboardzie

 

5. XX Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych

 

6. XX Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Instrumentalistów

 

7. V Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego

 

8. XIV Powiatowy Konkurs Zespołów Wokalnych i Chórów

 

9. XIV Powiatowy Konkurs Rozśpiewanych Klas

 

10. XXXII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha

 

11. I Wojewódzki Festiwal Tańca

 

12. VII Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych