Konkursy, Przeglądy, Festiwale

 

Wykaz imprez realizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

przy współudziale Powiatu Nowosądeckiego

w roku szkolnym 2013/2014

 

1. VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „W magicznym świecie mojej wyobraźni"
termin zgłoszenia:  31 stycznia 2014r.       do pobrania tutaj

 

2. Małopolski Konkurs Czytelniczy Bohaterowie Lektur Szkolnych „Granica” Zofii Nałkowskiej

 

3. XIX Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów

 

4. XII Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Grających na Keyboardzie

 

5. XIX Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych

 

6. XIX Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Instrumentalistów

 

7. IV Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego

 

8. XIII Powiatowy Konkurs Zespołów Wokalnych i Chórów

 

9. XIII Powiatowy Konkurs Rozśpiewanych Klas

 

10. XXXI Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha

 

11. VI Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych