Konkursy, Przeglądy, Festiwale

 

Wykaz imprez realizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

przy współudziale Powiatu Nowosądeckiego

w roku szkolnym 2015/2016

 

1. X Powiatowy Konkurs Plastyczny "Cztery pory roku - Wiosna"

 

2. XXI Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów

 

3. XIV Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Grających na Keyboardzie

 

4. XXI Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych

 

5. XXI Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Instrumentalistów

 

6. VI Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego

 

7. XV Powiatowy Konkurs Zespołów Wokalnych i Chórów

 

8. XIV Powiatowy Konkurs Rozśpiewanych Klas

 

9. XXXIII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha

 

10. VIII Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych