Wyniki XXV Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów

Jesteśmy mile zaskoczeni ilością zgłoszeń na tegoroczny XXV Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów po patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. 

Pomimo obecnej sytuacji, otrzymaliśmy 152 filmy z występami młodych wokalistów, co z materiałem z Eliminacji w Muszynie dało nam 205 uczestników konkursu.

Po burzliwych obradach Jury podjęło decyzję, choć poziom był jak zwykle wysoki i niezmiernie wyrównany.

 

Laureatom konkursu gratulujemy.

 

Plik do pobrania:

Wyniki Konkursu Wokalistów.pdf 

 

Dyplomy oraz drobne upominki będą dostępne do odbioru w sekretariacie PMDK, ul. Partyzantów 15, Stary Sącz, od dnia 27 maja 2020r.