Dyrekcja

Dyrektor

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu

mgr Krzysztof Szewczyk