PMDK Stary Sącz
Deklaracja dostępności
BIP BIP Facebook

Działalność

PMDK jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego w systemie edukacji narodowej. Obok ‎prowadzenia kół zainteresowań, zajmuje się organizacją konkursów, półkolonii, warsztatów ‎oraz imprez środowiskowych o walorach edukacyjnych.

 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu jest placówką, która opiera swoje działania na wartościach takich jak: mądrość, uczciwość, prawo wychowanka do swobodnego rozwoju indywidualnego i poszanowanie godności człowieka. Oferta edukacyjna placówki jest dostosowana do potrzeb środowiska lokalnego. Zadaniem priorytetowym placówki jest rozbudzenie potencjału twórczego i zaspokajanie zainteresowań dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką o bogatej historii sięgającej roku 1954. Swoją działalnością wpisał się w tradycję miejscowej ludności.
W ramach statutowej działalności placówka prowadzi następujące zajęcia:

 • plastyka
 • taniec
 • nauka gry na instrumentach (i tutaj pozwolę sobie je wymienić fortepian, skrzypce, gitara akustyczna, gitara elektryczna, dęte drewniane, dęte blaszane, akordeon, keyboard, perkusja)
 • zespoły wokalno - instrumentalne
 • zespoły rogów myśliwskich
 • studio piosenki

Zajęcia prowadzona są w przewadze w systemie popołudniowym w wymiarze 126 godzin tygodniowo a uczestniczy w nich blisko 550 osób.

 

Ważnym elementem działalności PMDK są Szkółki Ginących Zawodów rozlokowane w całym powiecie. Kształcą one młodych adeptów w różnych kierunkach artystycznych. Młodzież chętnie uczestniczy w bezpłatnych zajęciach prowadzonych na zasadzie mistrz - uczeń. Dzięki takiej formie rozwija i doskonali umiejętności w  często zapomnianych już nieco dziedzinach. W roku szkolnym 2017/2018 w szkółkach zatrudnionych jest 33 instruktorów.
W ich skład wchodzą:

 • s. muzykowania ludowego (zajęcia oparte na folklorze sądeckim obejmują naukę gry na instrumentach smyczkowych, dętych, tradycyjnych ludowych),
 • s. bibułkarstwa,
 • s. haftu,
 • s. ceramiki,
 • s. plastyczna,
 • s. rysunku na szkle
 • s. tańca ludowego,
 • s. rzeźby,
 • s. malarstwa,
 • s. ikonopisarstwa.

 

Kolejnym ważnym elementem funkcjonowania placówki jest Fonoteka Folkloru Regionalnego Ziemi Sądeckiej podsumowująca tradycje i życie muzyczne powiatu. Zbiór ten stanowi 154 płyt CD audio i jest wyjątkową wizytówką sławiącą zespoły, PMDK oraz Powiat Nowosądecki na terenie kraju i poza jego granicami. Dodatkowo pełni istotną funkcje etnomuzykologiczną dbając o to co najważniejsze - pamięć o tradycji. Fonoteka na miarę XXI wieku to kolejne wyzwania a zarazem możliwości.