Aktualności

Z dumą informujemy, że nasza Nauczycielka Pani Renata Burzyńska otrzymała Nagrodę z rąk Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego w towarzystwie Wicestarosty Antoniego Koszyka z okazji obchodów Powiatowego Dnia Edukacji.

Dzisiaj podpisano kolejne umowy na prowadzenie Szkółek Ginących Zawodów, dzięki którym są kultywowane tradycje naszego regionu.

Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego pn.: "Piękno mojej okolicy" pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego.