Aktualności

10 kwietnia 2019r. organizujemy wyjazd do Fabryki Ozdób Szklanych w miejscowości Bębło k. Krakowa.

Warsztaty tworzenia MARZANNY przyniosły wiele uśmiechu i zabawy.

28 lutego 2019r. mija termin zgłoszeń na XXIV Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego.