Aktualności

Inauguracja projektu Fabryka Młodych Talentów pod kierownictwem Anny Pych i Kamila Olesiaka.

Zapraszamy wszystkie dzieciaki na wyjazd do Fabryki Bombek.

Kolędy Zespołu Małe Piwnicoki na płycie "Dzieciontecka Dzieciontecku".