Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych

XXIII POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka

 

Celem przeglądu jest upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych pracujących w szkołach, MDK, domach i klubach kultury, parafiach.

 

Współorganizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

 

Termin zgłoszenia: 23 marca 2018

na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

lub na adres e-mail: pmdk@pro.onet.pl

 

Termin eliminacji: 

4-5 kwietnia 2018r. - Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23

 

Pliki do pobrania: