Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych

XXIV POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka KWIATKOWSKIEGO

 

Celem przeglądu jest upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych pracujących w szkołach, MDK, domach i klubach kultury, parafiach.

 

Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu.

 

Termin zgłoszenia: 31 marca 2019

na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

lub na adres e-mail: pmdk@pro.onet.pl

 

Termin eliminacji: 

8-9 kwietnia 2019r. - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, Podegrodzie 248.

 

Pliki do pobrania: