PMDK Stary Sącz
Deklaracja dostępności
BIP BIP Facebook

Powiatowy Konkurs Plastyczny

XVIIi POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY pn. "Gdzie stare spotyka się z nowym"

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka KWIATKOWSKIEGO

 

Celem konkursu jest popularyzacja zainteresowań plastycznych, prezentacja dorobku, poszukiwanie i promowanie talentów uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego i uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów plastycznych).

Termin nadsyłania prac: 22 marca 2024

na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

 

Wyniki konkursu: 

05 kwietnia 2024r. - na naszej stronie: www.pmdkstarysacz.pl lub na naszej stronie Facebook.

 

Pliki do pobrania: