Powiatowy Konkurs Plastyczny

XII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY pn. "Nasz chleb powszedni"

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka

 

Celem konkursu jest popularyzacja zainteresowań plastycznych, prezentacja dorobku, poszukiwanie i promowanie talentów uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego i uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów plastycznych).

Termin nadsyłania prac: 30 marca 2018

na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

 

Wyniki konkursu: 

24 kwietnia 2018r. - na naszej stronie: www.pmdkstarysacz.pl lub na naszej stronie Facebook.

 

Pliki do pobrania: