Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Grających na Keyboardzie

XIx POWIATOWY KONKURS MŁODYCH MUZYKÓW GRAJĄCYCH NA KEYBOARDZIE

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka KWIATKOWSKIEGO

 

Celem konkursu jest popularyzacja zainteresowań muzycznych, poszukiwanie i promowanie talentów. Umożliwienie młodzieży występu na scenie oraz konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami kolegów

 

Współorganizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

 

Termin zgłoszenia: 28 marca 2021

Drogą mailową na adres e-mail: pmdk@pro.onet.pl za pomocą Wetrasfer: https://wetransfer.com/

 

Wyniki: 

09 kwietnia 2021r. - opublikowane na stronie internetowej www.pmdkstarysacz.pl

 

Pliki do pobrania: