Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów

XXVi STAROSĄDECKI KONKURS MŁODYCH WOKALISTÓW

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego

 

Celem konkursu jest popularyzacja zainteresowań muzycznych, poszukiwanie i promowanie talentów wokalnych. Umożliwienie młodzieży występu na scenie oraz konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.

 

Współorganizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

 

Termin zgłoszenia: 03 marca 2021

Drogą mailową na adres e-mail: pmdk@pro.onet.pl za pomocą Wetrasfer: https://wetransfer.com/

 

 

 wyniki:

21 marca 2021r. - opublikowane na stronie internetowej www.pmdkstarysacz.pl

 

koncert laureatów:

26 marca 2021 - Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23 - zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu lub odwołania koncertu w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

 

Pliki do pobrania: