Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków - Instrumentalistów

XXVi POWIATOWY KONKURS MŁODYCH MUZYKÓW - INSTRUMENTALISTÓW

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka KWIATKOWSKIEGO

 

Celem konkursu jest popularyzacja zainteresowań muzycznych, poszukiwanie i promowanie talentów. Umożliwienie młodzieży występu na scenie oraz konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.

 

Współorganizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Termin zgłoszenia: 11 kwietnia 2021

Drogą mailową na adres e-mail: pmdk@pro.onet.pl za pomocą Wetrasfer: https://wetransfer.com/

 

wyniki: 

23 kwietnia 2021r. - opublikowane na stronie internetowej www.pmdkstarysacz.pl

 

KONCERT LAUREATÓW:

30 kwietnia 2021 - Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23 - zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu lub odwołania koncertu w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

 

Pliki do pobrania: