Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Wokalno - Instrumentalnych

XI POWIATOWY KONKURS ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH I WOKALNO - INSTRUMENTALNYCH

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego

 

Celem konkursu jest popularyzacja zainteresowań muzycznych, poszukiwanie i promowanie talentów. Umożliwienie młodzieży występu na scenie oraz konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami kolegów.

 

Współorganizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

 

Termin zgłoszenia: 8 maja 2019

na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

lub na adres e-mail: pmdk@pro.onet.pl

 

Termin eliminacji: 

20 maja 2019r. - godz. 10:00 - Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23

 

Pliki do pobrania: