PMDK Stary Sącz
Deklaracja dostępności
BIP BIP Facebook

Nasza historia

Historia Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury (PMDK) w Starym Sączu sięga roku 1954, wtedy to powstaje Ognisko Pracy Pozaszkolnej, którego założycielem był Henryk Maurer. On też rozpoczął pracę z grupą dzieci ze Szkoły Podstawowej.

Początkowo grupa liczyła 15 uczniów z klas od IV do VII, zajęcia odbywały się w domu prywatnym Henryka Maurera, a w roku 1955 przeniesiono je do Szkoły Podstawowej przy ulicy Daszyńskiego. Pierwszy publiczny występ uczestników zajęć odbył się w czerwcu 1956 roku z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyniósł on niemały sukces, bo od września na zajęcia zgłosiło się ponad 70 dzieci.

Rok później działalność ta przykuła uwagę władz i tak oto 1 września 1957 roku powstała ta placówka, która przyjęła nazwę Ogniska Muzycznego. W tym samym czasie wprowadzone zostały dodatkowe zajęcia chóru.
Lata 1958 - 62 były okresem największej świetności Ogniska. Zespół smyczkowy liczył 80 dzieci, natomiast chór 120 dzieci. Wspólnie tworzyli dziecięcą Orkiestrę Symfoniczną, która z powodzeniem koncertowała nie tylko na terenie miasta i powiatu nowosądeckiego, ale również w Krakowie, Nowej Hucie, Warszawie, Katowicach, czy Zakopanem.

Kolejne lata 1967 - 75 stawały się coraz obfitsze, w zajęciach Ogniska Muzycznego uczestniczyło już około 700 uczniów, ucząc się gry na wielu instrumentach: instrumentach smyczkowych, akordeonie, fortepianie, gitarze, trąbce, puzonie, klarnecie i flecie. Na początku lat 70 – tych na mocy zarządzenia Ministra Oświaty Ognisko Muzyczne przekształciło swą nazwę na Ognisko Pracy Pozaszkolnej i zmienił się przez to sam sposób i cel nauczania z nauki gry na instrumentach na prowadzenie kół zainteresowań poza zajęciami szkolnymi. Wtedy też powstają nowe koła: sprawnych rąk, rytmika, koło fotograficzne, przybywa również wielu nowych instruktorów.

W 1975 roku zmieniło się kierownictwo OPP ponieważ obecny kierownik – Henryk Maurer przeszedł na emeryturę. W związku z tym nowym szefem został Lechosław Ziębowicz. Zmieniły się koła oraz wzrosła ich ilość, powstały między innymi koła plastyczne, taneczne, zespoły folklorystyczne.

Po 6 latach stanowisko dyrektora OPP w Starym Sączu Lechosław Ziębowicz powierzył swej żonie Halinie Ziębowicz. Największym problemem był brak własnej siedziby, w której dzieci mogłyby swobodnie rozwijać swe zainteresowania. Większość zajęć odbywało się w placówkach oświatowych głównie w dwóch Szkołach Podstawowych w Starym Sączu. Dopiero rok 1985 częściowo przyniósł rozwiązanie problemu związanego ze stałą siedzibą. Wtedy to władze miasta przekazały OPP jako siedzibę część budynku zwanego „Zeichterówką”, w której utworzono pracownie zajęć muzycznych. Do rozwoju ogniska przyczyniły się organizowane przez niego konkursy, koncerty, festiwale i przeglądy. Dało to możliwość kontaktu z innymi uzdolnionymi młodymi ludźmi. W roku 1987 roku OPP zatrudnionych było ogółem 23 instruktorów, którzy prowadzili działalność dydaktyczną i wychowawczą w 27 sekcjach i kołach.

W 1986 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora, zostaje nim Józef Puścizna, który kieruje placówką nieprzerwanie do 2015 roku. To dzięki jego staraniom w roku 1990 placówka zyskała nową siedzibę – budynek przy ulicy Daszyńskiego 18, w którym poprzednio mieścił się internat Zespołu Szkół Drzewno –Mechanicznych. Posiadanie własnego, stałego miejsca bardzo sprzyjało jeszcze intensywniejszemu rozwojowi Ogniska. Dzięki temu zyskało ono coraz większe znaczenie kulturalne w mieście i okolicach.

Kolejnym ważnym etapem w dziejach tej placówki był rok 1994, kiedy Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starym Sączu połączone zostało z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym tworząc Młodzieżowy Dom Kultury. Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu przewodniczył Lesław Zębaczyński, który wniósł w wianie cztery sekcje: piłki siatkowej, nożnej, koszykowej, ręcznej.

W roku 2001 Młodzieżowy Dom Kultury został doceniony za zasługi organizowanych imprez plenerowych na terenie miasta i innych województw z tego powodu opiekę nad nim przejęło Starostwo Powiatowe, a co za tym idzie placówka otrzymała nową nazwę: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu. Nazwa tejże placówki zachowana jest do dnia dzisiejszego. Pracownia plastyczna opracowała logo PMDK.

W lipcu 2015 roku następuje kolejna zmiana, Krzysztof Szewczyk przejmuje placówkę pełniąc obowiązki dyrektora, a we wrześniu 2015 roku zostaje już w pełni dyrektorem. W listopadzie 2015 roku Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury zmienia siedzibę i od tego momentu aż do dzisiaj, zajęcia odbywają się pod adresem: ul. Partyzantów 15, Stary Sącz.