Powiatowy Konkurs Rozśpiewanych Klas

XVIiI POWIATOWY KONKURS ROZŚPIEWANYCH KLAS

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka kwiatkowskiego

 

Celem konkursu jest popularyzacja zainteresowań muzycznych, poszukiwanie i promowanie talentów. Umożliwienie młodzieży występu na scenie oraz konfrontacji własnych osiągnięć z rówieśnikami.

 

Współorganizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

 

Termin zgłoszenia: 28 maja 2021 

na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

lub na adres e-mail: pmdk@pro.onet.pl

 

Termin eliminacji: 

15 czerwca 2021r. - godz. 10:00 - Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23

  

Pliki do pobrania: