PMDK Stary Sącz
Deklaracja dostępności
BIP BIP Facebook

Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha

XXXVIiI WOJEWÓDZKI FESTIWAL ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH im. JANA JOACHIMA CZECHA

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka kwiatkowskiego

 

Celem festiwalu jest prezentacja, konfrontacja i ocena dorobku artystycznego placówek wychowania pozaszkolnego, promowanie dziecięcej twórczości artystycznej, popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szeroko pojętej kultury muzycznej, tanecznej i wychowania estetycznego, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi, zespołami artystycznymi, nawiązanie współpracy, wspólna zabawa.

  

W festiwalu udział biorą placówki wychowania pozaszkolnego z terenu województwa małopolskiego (PM, MDK, OPP).

 

Termin zgłoszenia: 21 maja 2023

na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

lub na adres e-mail: pmdk@pro.onet.pl

 

Termin eliminacji: 

07 czerwca 2023r. - Ołtarz Papieski w Starym Sączu 

 

 

 Pliki do pobrania: