Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha

XXXVI WOJEWÓDZKI FESTIWAL ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH im. JANA JOACHIMA CZECHA

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka kwiatkowskiego

 

Celem festiwalu jest prezentacja, konfrontacja i ocena dorobku artystycznego placówek wychowania pozaszkolnego, promowanie dziecięcej twórczości artystycznej, popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szeroko pojętej kultury muzycznej, tanecznej i wychowania estetycznego, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi, zespołami artystycznymi, nawiązanie współpracy, wspólna zabawa.

  

W festiwalu udział biorą placówki wychowania pozaszkolnego z terenu województwa małopolskiego (PM, MDK, OPP).

 

Współorganizatorzy: Gmina Stary Sącz oraz Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

 

 

Termin zgłoszenia: 20 maja 2019

na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

lub na adres e-mail: pmdk@pro.onet.pl

 

Termin eliminacji: 

7 czerwca 2019r. - Płyta Rynku Starego Sącza lub w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23

 

 

 Pliki do pobrania: