Jubileuszowy XXXV Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka

W dniu  30 maja 2018r. na płycie Rynku Starego Sącza odbył się jubileuszowy XXXV Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka organizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.

Przybyłych gości przywitał Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu – Krzysztof Szewczyk, a uroczystego otwarcia imprezy dokonali gospodarze miasta Starego Sącza: Burmistrz - Jacek Lelek, Przewodnicząca Rady Miejskiej - Ewa Zielińska, oraz w imieniu Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Jan Gomółka oraz  Radny Powiatu - Stanisław Dąbrowski.

W konkursie uczestniczyło ponad 500 osób z 37 zespołów rywalizujących ze sobą w kategoriach tanecznych, wokalnych i wokalno - instrumentalnych z całego Województwa Małopolskiego. Po występach nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczanie nagród przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego - Jana Gomółkę,  Przewodniczącą Rady Miejskiej Starego Sącza - Ewę Zielińską oraz  Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu - Krzysztofa Szewczyka.

Festiwal nosi imię Jana Joachima Czecha, pedagoga, poety, kompozytora, długoletniego nauczyciela starosądeckiego Liceum Pedagogicznego. Pozostawił po sobie bogaty zbiór ponad 1600 utworów muzycznych, do najbardziej znanych utworów należy „Hej ponad regle”.

 

 

Pełna fotorelacja na naszej stronie Facebook:

https://www.facebook.com/