Kalendarz imprez na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kalendarzem imprez na rok szkolny 2020-2021.

 

 

XXVI STAROSĄDECKI KONKURS MŁODYCH WOKALISTÓW

POD PATRONATEM STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO MARKA KWIATKOWSKIEGO

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: 03 marca 2021r. - online

WYNIKI KONKURSU:

21 marca 2021r. - na naszej stronie: www.pmdkstarysacz.pl lub na naszej stronie Facebook

KONCERT LAUREATÓW: 

26 marca 2021r. -  Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23 

 

 

XIX POWIATOWY KONKURS MŁODYCH MUZYKÓW GRAJĄCYCH NA KEYBOARDZIE

POD PATRONATEM STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO MARKA KWIATKOWSKIEGO

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: 28 marca 2021r. - online

WYNIKI KONKURSU: 

09 kwietnia 2021r. - na naszej stronie: www.pmdkstarysacz.pl lub na naszej stronie Facebook

 

 

 XV POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY PN. "MOJE NAJPIĘKNIEJSZE WSPOMNIENIE"

POD PATRONATEM STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO MARKA KWIATKOWSKIEGO

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: 31 marca 2021r. 

WYNIKI KONKURSU: 

15 kwietnia 2021r. - na naszej stronie: www.pmdkstarysacz.pl lub na naszej stronie Facebook

 

 

XXVi POWIATOWY KONKURS MŁODYCH MUZYKÓW - INSTRUMENTALISTÓW

POD PATRONATEM STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO MARKA KWIATKOWSKIEGO

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: 11 kwietnia 2021r. - online

WYNIKI KONKURSU:

23 kwietnia 2021r. - na naszej stronie: www.pmdkstarysacz.pl lub na naszej stronie Facebook

KONCERT LAUREATÓW:

30 kwietnia 2021r. - Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23

 

 

XII POWIATOWY KONKURS ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH I WOKALNO - INSTRUMENTALNYCH

POD PATRONATEM STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO MARKA KWIATKOWSKIEGO

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: 30 kwietnia 2021r.

TERMIN ELIMINACJI: 

13 maja 2021r. - Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23

 

 

xi POWIATOWY FESTIWAL TAŃCA NOWOCZESNEGO

POD PATRONATEM STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO MARKA KWIATKOWSKIEGO

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: 30 kwietnia 2021r.

TERMIN ELIMINACJI:

17 maja 2021r. - Hala Sportowa LO w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15

    

 

XXV POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

POD PATRONATEM STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO MARKA KWIATKOWSKIEGO

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: 30 kwietnia 2021r.

TERMIN ELIMINACJI: 

19 - 20 maja 2021r. - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, Podegrodzie 248

 

 

XIX POWIATOWY KONKURS ZESPOŁÓW WOKALNYCH I CHÓRÓW

POD PATRONATEM STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO MARKA KWIATKOWSKIEGO

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: 14 maja 2021r.

TERMIN ELIMINACJI: 

28 maja 2021r. -  Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23

 

 

XXXVi WOJEWÓDZKI FESTIWAL ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH IM. JANA JOACHIMA CZECHA

POD PATRONATEM STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO MARKA KWIATKOWSKIEGO

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: 21 maja 2021r.

TERMIN ELIMINACJI: 

02 czerwca 2021r. - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15

 

 

XViII POWIATOWY KONKURS ROZŚPIEWANYCH KLAS

POD PATRONATEM STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO MARKA KWIATKOWSKIEGO

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: 28 maja 2021r.

TERMIN ELIMINACJI: 

15 czerwca 2021r. - Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23