Szkółka Grafiki w Starym Sączu

Zobaczcie jak zmienia się nasza sala tańca nowoczesnego!!!!!! To wszystko to dzieło uczestników zajęć Szkółki Grafiki i prowadzącego Pana Piotra Burzyńskiego.