Szkółka Muzykowania Ludowego w Mystkowie

Zajęcia prowadzone od 2008 roku, odbywają się w sali prób miejscowej orkiestry dętej usytuowanej w Domu Ludowym w Mystkowie. Sala ta jest profesjonalnie przygotowana do indywidualnych zajęć oraz ćwiczeń z młodymi muzykami. Młodzi adepci mają możliwość zapoznania się z instrumentem, zgłębienia jego tajników oraz nabycia wiadomości o muzyce niezbędnych do dobrego przygotowania się do gry zarówno indywidualnej jak i w różnych zespołach muzycznych oraz kapelach. Najzdolniejsi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w PSM. Uczniowie co roku prezentują swoje umiejętności w maju podczas majówek w okolicznych kapliczkach uświetniając tym samym tradycyjne nabożeństwa.

 

Prowadzący: 

Mateusz Główczyk

 

Plan zajęć: 

poniedziałek  16:00 - 19:00